blog-en

Theo en Michelle: Beach parties, Heineken Regattas and many Happy Hours: a beautiful sailing trip from the Virgin Islands to Puerto Rico and then on to the Bermuda Islands. Read more about Theo and Michelle's sailing experiences in Caribbean America!...

Passage uit het boek: Zeeangst, door bekroond Prozaschrijver Lodewijk Wiener: gortdroge Humor, veel Whisky en zeilverhalen: dat is wat Lodewijk Wiener in zijn boek ‘Zeeangst’ heeft gecombineerd. “Een heerlijk zeilboek” is dit nautische logboek waarbij Lodewijk met scheepspoes en vriendin een zeiltocht maakt langs de...